• Rekrutacja

    • Uczniowie i wychowankowie przyjmowani są do placówek i grup wychowawczych SOSW 

     przez cały rok.

     Dokumenty niezbędne przy przyjęciu do SOSW:

     1. Podanie o przyjęcie do szkoły (do pobrania w zakładce "Wzory podań")
     2. Świadectwo szkolne
     3. Orzeczenie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego (aktualne)
     4. Karta zdrowia ucznia
     5. Dwie fotografie (z nazwiskiem na odwrocie)
     6. Orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia i nauki zawody (dla kandydatów do zasadniczej szkoły zawodowej)
     7. Skierowanie do szkoły wydane przez Starostę Powiatowego (dotyczy uczniów mieszkających poza terenem powiatu strzelecko-drezdeneckiego)
     8. Skrócony odpis aktu urodzenia z potwierdzenie zameldowania i numerem PESEL

     Mieszkańcy powiatu strzelecko-drezdeneckiego składają dokumenty w sekretariacie Ośrodka (Strzelce Krajeńskie, ul. Kościuszki 28)

     Mieszkańcy innych powiatów składają dokumenty w wydziale edukacji swojego powiatu wraz z prośbą o skierowanie ucznia do SOSW w Strzelcach Krajeńskich.

      

     Szczegółowych informacji udziela sekretariat SOSW

     Strzelce Krajeńskie, ul. Kościuszki 28

     tel. 95 763 11 05