• Dyżury pedagoga szkolnego

     • DYŻURY PEDAGOGA SZKOLNEGO

      kontakt telefoniczny pod numerem

      95 763 11 05

      codziennie od poniedziałku do piątku

      w godzinach 900 - 1200

      Dordzy Uczniowie i Rodzice.

      Od 25 marca 2020 roku rozpoczęliśmy okres, w którym nauczanie będzie odbywać się w sposób zdalny, przy wykorzystaniu różnych środków komunikacji, w szczególności poprzez naszą stronę internetową. 

      Dodatkowo informujemy, że w okresie zawieszenia zajęć w Ośrodku, pedagog szkolny będzie pełnił dyżury telefoniczne i będzie dostępny dla uczniów i rodziców, służąc pomocą i radą.

     • Nauczanie zdalne w Ośrodku

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice.

      W związku z przedłużeniem okresu zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach, w trosce o dobro i rozwój Was, czyli naszych uczniów, rozpoczynamy prowadzenie tak zwanego zdalnego nauczania.

      Nauczanie na odległość (zdalne nauczanie) będziemy prowadzić w oparciu o stronę internetową szkoły (soswstrzelce.edupage.org). Szczegółowe informacje oraz instrukcja dla uczniów, w jaki sposób będą mogli zapoznać się z materiałami przygotowanymi przez nauczycieli poszczególnych zajęć edukacyjnych i realizować zamieszczone zadania, zostały wysłane do wszystkich pocztą.

      Sytuacja jest wyjątkowa. Do tego, abyśmy wszyscy - uczniowie, rodzice i nauczyciele - osiągnęli wspólny sukces, potrzebne jest, abyśmy wszyscy wykazali się zaangażowaniem i odpowiedzialnością.

      Dlatego prosimy, abyście zapoznali się z przesłaną instrukcją oraz sumiennie i systematycznie pracowali z materiałami zamieszczanymi przez nauczycieli. Zaplanujcie swój rozkład dnia w taki sposób, aby znalazł się w nim czas zarówno na naukę, jak i na odpoczynek i inne, codzienne obowiązki. Ponieważ w obecnym czasie głównym sposobem kontaktu z nauczycielami będzie komputer, pamiętajcie, aby zaplanować czas nauki w taki sposób, żeby nie spędzać przed monitorem zbyt wielu godzin.

      Mamy nadzieję, że wspólnymi siłami uda nam się przejść przez ten trudny okres w taki sposób, abyśmy po powrocie do szkoły spotkali się bogatsi w nową wiedzę, nowe umiejętności i dowe doświadczenia.

     • Zawieszenie zajęć przedłużone

     • Drodzy Uczniowie i Rodzice.

      Informujemy, że Minister Edukacji Narodowej, w związku z wprowadzeniem w kraju stanu epidemii, podjął decyzję, że zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych w szkołach zostanie przedłużone do dnia 10 kwietnia 2020 roku (czyli do Świąt Wielkanocnych).

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH

     • W dniu dzisiejszym (13 marca 2020r.) Starosta Strzelecko-Drezdenecki wyraził zgodę na zawieszenie zajęć dydaktycznych w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Strzelcach Krajeńskich.

      W związku z powyższym informujemy, że w okresie od 16 do 25 marca 2020 roku w Ośrodku nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczne.

      Jednocześnie informujemy, że w szczególnych przypadkach, w których rodzice dzieci niepełnosprawnych nie będą mieli możliwości zapewnienia im opieki, Ośrodek będzie organizował zajęcia opiekuńcze. Prosimy o zgłaszanie takich sytuacji telefonicznie do sekretariatu Ośrodka (tel. 95 763 11 05)

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W PRZEDSZKOLU

     • Informujemy, że zgodnie z decyzją dotyczącą zawieszenia zajęć w szkołach i placówkach oświatowych,

      ZAJĘCIA W PRZEDSZKOLU nr 3

      w SOSW w Strzelcach Krajeńskich

      ZOSTAJĄ ZAWIESZONE

      od poniedziałku 16 marca 2020 roku do 25 marca 2020 roku.

     • ZAWIESZENIE ZAJĘĆ W SZKOŁACH I PLACÓWKACH OŚWIATOWYCH

     • Ważne informacje dotyczące decyzji o zawieszeniu zajęć w szkołach i placówkach oświatowych znajdziecie Pańśtwo na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Poniżej prezentujemy informacje najważniejsze dla naszych uczniów i wychowanków.

      Dlaczego w szkołach, przedszkolach, placówkach oświatowych i na uczelniach zawieszane są zajęcia?

      Działamy zapobiegająco i profilaktycznie. Dzięki takim działaniom ograniczymy w Polsce duże skupiska ludzi. Im mniej ludzi w jednym miejscu, tym mniejsze szanse na szybkie rozprzestrzenianie się koronawirusa lub innych wirusów. Stąd decyzja o ograniczeniu miejsc pełnych ludzi, żebyśmy mogli działać zapobiegawczo.

      Na jakiej podstawie zawieszone są zajęcia?

      Na podstawie tzw. specustawy - specjalnej ustawy dotyczącej szczególnych rozwiązań w walce z epidemią koronawirusa. Dzięki tej ustawie rodzicom dzieci w wieku do lat 8, będzie przysługiwał dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku nieprzewidzianego zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego.

       

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

      Więcej na stronie https://www.zus.pl/

      Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy na czas opieki nad dzieckiem?

      Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje rodzicom lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

      • opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia,
      • są objęci ubezpieczeniem chorobowym.

       

      Czy okres dodatkowego zasiłku opiekuńczego wlicza się do limitu 60 dni?

      Nie. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku  opiekuńczego (14 dni)  nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad chorym dzieckiem do lat 14.

       

      Ile lat mają dzieci objęte dodatkowym zasiłkiem opiekuńczym dla rodziców?

      Dzieci poniżej 8. roku życia. Z zasiłku można korzystać nie dłużej niż do dnia poprzedzającego ósme urodziny dziecka.

      Przykład:

      Mama wystąpiła o zasiłek opiekuńczy od 16 marca 2020 r. w związku z zamknięciem szkoły. Jej córka urodziła się 22 marca 2012 r. Zasiłek opiekuńczy przysługuje jej od 16 do 21 marca 2020 r. 

       

      Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

      Wystarczy złożyć oświadczenie do swojego pracodawcy. Wzór oświadczenia można pobrać na stronie internetowej ZUS www.zus.pl

      Osoby prowadzące działalność pozarolniczą składają oświadczenie w ZUS.

       

      Kogo powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      Pracownik powinien poinformować swojego pracodawcę, zleceniobiorca – swojego zleceniodawcę, a osoba prowadząca działalność pozarolniczą – bezpośrednio ZUS.

       

      Kiedy powinienem poinformować o korzystaniu z zasiłku?

      W dowolnym momencie, ale od tego uzależniona jest wypłata zasiłku. Bez oświadczenia nie jest możliwa wypłata.

       

      Jak liczyć 14 dni dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

      Zasiłek opiekuńczy jest wypłacany za każdy dzień sprawowania opieki.

      Jeśli oboje rodzice dziecka pracują, to o dodatkowy zasiłek opiekuńczy może wystąpić jedno z rodziców. Mogą też podzielić się opieką nad dzieckiem w ramach limitu 14 dni. Dodatkowy zasiłek  opiekuńczy przysługuje rodzicom łącznie przez 14 dni, niezależnie od liczby dzieci wymagających opieki. 

       

      Kto finansuje zasiłek?

      Zasiłek opiekuńczy oraz dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługują z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. Oznacza to, że zasiłki nie obciążają funduszu pracodawców. Nawet jeżeli pracodawca wypłaca zasiłek (w przypadku gdy jest do tego zobowiązany), wypłacone kwoty rozlicza  z ZUS. 

       

      Infolinia ZUS – jaki numer?

      Dodatkowe pytania można zadawać na specjalnej infolinii ZUS. Numer: 22 560 16 00. Wydzielimy dwie dedykowane linie:

      • „ulgi i umorzenia dla płatników składek:  gdzie będą mogli uzyskać  informacje m.in. dotyczące ulg w spłacie należności, umorzeń, rozłożenia należności z tytułu składek na raty, zawieszenia działalności gospodarczej,
      • „koronawirus – zasiłki” dotycząca zasiłku opiekuńczego dla opiekunów  oraz zasiłku chorobowego w związku z COVID-19, w tymz powodu poddania się kwarantannie lub izolacji.

      Czy poradnie psychologiczno-pedagogiczne lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze są także zamknięte?

       Nie. Zawieszenie zajęć dotyczy przedszkoli, szkół i żłobków. Jednak są takie miejsca, w których dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami będą nadal mogły się uczyć i odbywać zajęcia.

      Są to:

      - specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze
      - ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze
      - młodzieżowe ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii
      - przedszkola i szkoły w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej,

       

       Ważne! Decyzja o tym, czy posłać tam swoje dziecko, czy zostać z nim w domu – zależy zawsze od rodziców.

       

      Zdecydowaliśmy się nie zamykać tego typu placówek ze względu na dobro dzieci. W niektórych przypadkach dwutygodniowa przerwa w zajęciach może odbić się negatywnie na efektach terapii czy rehabilitacji.

      Jeśli rodzice zdecydują się pozostać w domu ze swoimi dziećmi, przysługuje im zasiłek opiekuńczy w przypadku dzieci do 8. roku życia.

      Pracują też specjaliści w poradniach psychologiczno-pedagogicznych. Realizują działania diagnostyczne i prowadzą zajęcia najczęściej o charakterze indywidualnym, jeżeli rodzic zgłosi się ze zdrowym dzieckiem.

       

     • Koronawirus - ważne informacje

     • W trosce o zdrowie naszych uczniów i wychowanków, proponujemy zapoznać się z ważnymi informacjami na temat koronawirusa. Pamiętajmy, że najważniejszą sprawą jest zapobieganie zarażeniu przez stosowanie kilku prostych zasad: 

      * myjemy często ręce używając mydła,

      * unikamy dotykania rękami oczu, nosa i ust,

      * gdy kaszlemy lub kichami - zasłaniamy usta i nos,

      * ograniczamy kontakt z osobami chorymi.

       

      Do pobrania również plakaty informacyjne (z tego jeden przygotowany specjalnie dla młodszych dzieci) w formacie pdf.

      KV_plakat_A3_DRUK.pdf

      plakat_KV_DLA_DZIECI.pdf