• Przedłużone zawieszenie zajęć, egzaminy

     • Zgodnie z informacją podaną przez Ministra Edukacji Narodowej, zawieszenie funkcjonowania szkół w formie stacjonarnej zostało przedłużone do 24 maja 2020 roku. W związku z tym przedłużamy również obecną, zdalną formę nauczania. Zapraszamy do dalszego korzystania z materiałów publikowanych przez nauczycieli na stronie internetowej szkoły.

      Minister Edukacji Narodowej przedstawił również planowane terminy egzaminów.

      Egzamin dla uczniów klasy VIII szkoły podstawowej planowany jest na 16-18 czerwca 2020r.

      Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe dla absolwentów szkoły branżowej odbędą się w okresie od 22 czerwca do 9 lipca 2020 roku.

      Więcej informacji na stronach:

     • Kontynuacja nauczania zdalnego

     • W związku z decyzją o przedłużeniu okresu zawieszenia działalności stacjonarnej w szkołach, przedłużony został okres kształcenia na odległość. Ta forma nauczania będzie trwała do 26 kwietnia 2020r. 

     • Zawieszenie zajęć przedłużone

     • Minister Edukacji Narodowej ogłosił, że szkoły i przedszkola będą zamknięte do 26 kwietnia 2020r. Oznacza to, że na razie nie spotkamy się na lekcjach w Ośrodku. Zachęcamy wszystkich do pozostania w domach. Mamy nadzieję, że sytuacja epidemiologiczna, z jaką mamy dzisiaj do czynienia, zmieni sią na tyle, że po 26 kwietnia będziemy mogli wrócić do klasycznej formy pracy i nauki.