• Nauka zdalna

     • Informujemy, że wszystkie klasy szkoły podstawowej, szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy w Ośrodku w okresie od 9 listopada 2020 roku do 29 listopada 2020 roku będą miały zajęcia w formie zdalnej.

      Świetlica w Ośrodku będzie dostępna w godzinach od 8:00 do 15:00.

      O wszelkich zmianach dotyczących prowadzenia zajęć w Ośrodku będziemy informować na bieżąco.

     • Zajęcia w okresie 2-8 listopada 2020

     • Informujemy, że zajęcia w Ośrodku w okresie 2-8 listopada 2020 roku odbywają się w następujący sposób:

       

      1. Przedszkole, klasy I-III szkoły podstawowej oraz wychowankowie pozostający w grupach wychowawczych mają zajęcia stacjonarne w szkole, zgodnie z planem lekcji.

      2. Klasy IV-VIII szkoły podstawowej, klasy szkoły branżowej oraz szkoły przysposabiającej do pracy mają zajęcia w trybie zdalnym, z wykorzystaniem narzędzi i na zasadach takich, jak w okresie wiosennym.

      3. Zajęcia praktyczne w szkole branżowej prowadzone są w trybie stacjonarnym zgodnie z planem lekcji.

      4. Posiłki dla uczniów korzystających z wyżywienia oraz wychowanków, którzy pozostają w grupach wychowawczych wydawane będą na stołówce zgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

       

      Informacje co do sposobu pracy Ośrodka w kolejnych okresach będą podawane na bieżąco.