• Zmiany w organizacji nauczania w SOSW
     • Zmiany w organizacji nauczania w SOSW

     • Drodzy uczniowie i rodzice!

      Informujemy, że w związku z wprowadzonymi na terenie całego kraju ograniczeniami związanymi z rozwojem pandemii, wprowadzone zostają zmiany organizacji nauczania w naszym Ośrodku.

      Od poniedziałku 22 marca 2021 roku do piątku 9 kwietnia 2021 roku zajęcia edukacyjne prowadzone będą w trybie zdalnym. 

      Tryb pracy zdalnej wprowadzony jest dla:

      - wszystkich klas szkoły podstawowej - klasy od pierwszej do ósmej,

      - wszystkich klas szkoły branżowej - klasy od pierwszej do trzeciej, tryb zdalny dotyczy również zajęć praktycznych,

      - wszystkich klas szkoły przysposabiającej do pracy - klasy od pierwszej do trzeciej,

      Przedszkole w okresie 22 marca 2021 roku do 9 kwietnia 2021 roku będzie pracować w trybie stacjonarnym i będzie zapewniać opiekę dzieciom tak, jak do tej pory.